Stressforløb - slip fri af din stress

I et stressforløb hos mig, får du hjælp til at forebygge og håndtere din stress, så du kan slippe fri af din stress.

I forløbet får du kendskab til dine stress-symptomer og hvad der udløser dem. Du får redskaber og støtte til at håndtere din situation, så du oplever mere energi og overskud.

Et typisk forløb vil bestå af 6-7 samtaler med 1-2 uger mellem hver samtale. Ring eller skriv for en uforpligtende samtale.

 

Hvad er stress?

Stress er en biologisk reaktion, der gør, at du kan handle. Processer i hjernen gør, at du udskiller stress-hormonerne adrenalin og kortisol, og det får dig til at kunne yde en ekstra indsats, du føler dig mere skarp og har mere energi.
Denne tilstand er positiv i kortvarige perioder og det er individuelt, hvor længe din krop kan klare denne stress-tilstand.
Hvis du over en længere periode har været udsat for stresspåvirkninger, privat, på jobbet eller begge steder, reagerer kroppen og du oplever en negativ stress-reaktion – en overbelastning. Det er meget ubehageligt og er svært for mange at erkende og acceptere.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke et svaghedstegn at udvikle stress og heller ikke en sygdom. Alle kan få stress, når de er udsat for en belastning der er større end de kan håndtere.
50% af stress-tilfælde skyldes tanker. Hjernen skelner ikke mellem, hvad der sker i virkeligheden og hvad du tænker. Den biologiske reaktion i hjernen i kroppen er den samme om du oplever en farlig situation eller om du tænker på den. Dine tanker og tanke-mønstre kan du heldigvis arbejde med og ændre, så de gavner dig.

Typiske symptomer på ”grøn” stress

 • Sommerfugle i maven
 • Sveder
 • Tissetrang
 • Anspændthed

Hvis du ikke holder pauser og restituerer, fortsætter du med at udskille stress-hormoner og lander i den gule stress.

 

Typiske symptomer på "gul" stress

 • Irritabel
 • Uro i kroppen
 • Tænker hele tiden
 • Lettere til tårer

Hvis du kan genkende de ”gule” symptomer er det vigtigt, at du er opmærksom på varigheden af dem og hvor ofte de optræder. Hvis du ikke selv kan ændre på dét, der belaster dig, bør du søge hjælp til at afdække dine stress-udløsere og til at ændre på din situation.

Hvis belastningen fortsætter kan du risikere at ende i det ”røde” felt, som kræver handling med det samme.

Typiske symptomer på ”rød” stress

 • Glemmer ting/fraværende
 • Aggressiv
 • Uforklarlige smerter
 • Større brug af stimulanser

Årsagen til de røde stresssignaler skal stoppes med det samme, da den langvarige belastning kan give varige skader på din hjerne og krop.